A BProf üzemmérnök-informatikus képzésről

Üzemmérnök-informatikus specializációk

A kooperatív képzés célja, hogy hallgatóink tapasztalt gyakorló szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati vonatkozásaival. Neves ipari partnercégeknél kapcsolódhatnak be az adott cégnél folyó szakmai (fejlesztési-üzemeltetési) tevékenységekbe és ezáltal lehetőségük nyílik elméleti tudásuk, gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (csapatmunka, kommunikáció, szabályok, technológia, határidő, kreativitás, felelősségvállalás).

A kooperatív képzés lényege, hogy a hallgató a cégnél tölti az 5. félévben az ideje több mint felét (kb. 480 munkaórát), a hatodik szemeszterben még ennél is többet, kb. 660 munkaórát). Ennek tanulmányi keretei a következők:

A specializációk keretein belül a hallgatók ún. projekttantárgyakat vesznek fel, melyek az 5. szemesztertől kezdődően rendre az Önálló laboratórium, a Projektgyakorlat és a Szakdolgozat-készítés. Ezen tantárgyak mindegyikét a hallgatók valamely, a kooperatív képzésben résztvevő vállalatnál dolgozva, a vállalat részéről biztosított konzulens közvetlen irányításával, a hallgató anyatanszéke által kijelölt témavezető felügyeletével teljesítik.


Tájékoztató Vállalati Partnereinknek !
2024.04.15 09:25

Elkezdődött a 2024 szeptemberétől induló kooperatív képzés jelentkezési időszaka. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ebben a vállalati tájékoztatóban foglaltuk össze. Kérjük a kapcsolattartókat és a konzulenseket, hogy olvassák el a tájékoztatót !

Várunk mindenkit szeretettel az április 18-i Témabörzén ! (14h- I épület aula)

A képzés kari vezetése


Kooperatív tájékoztató előadás
2024.04.11 16:15

Tisztelt kooperatív képzésre készülő Hallgatók !

A mai tájékoztató előadás anyaga elérhető itt.

A képzés kari vezetése


Félévközi teendők (5-6. oktatási hetek)
2024.03.09 10:53

Felhívjuk a vállalati konzulensek, a tanszéki témavezetők és a kooperatív képzésben résztvevő hallgatók figyelmét a közeljövőben elvégzendő feladataikra:

A Projektgyakorlat témavezetőknek a 6. oktatási hét lezárultát követően (március 28-ig) értékelniük kell a hallgató munkáját az adott témán. Az értékelés szöveges (2-5 mondat) és a Kooperatív portálon a téma megfelelő cellájában történik. Az értékeléshez kérjék ki a vállalati konzulens eddigi tapasztalatait és véleményét.

A Szakdolgozat-készítés feladatkiírásának végső feltöltési határideje március 17-e. A feladatkiírást a vállalati konzulens fogalmazza meg (a hallgatóval is egyeztetve), majd az egyetemi témavezető véglegesíti és tölti fel a Diplomaterv portálra. A feltöltött témakiírásokat a témavezetők tanszékvezetői hagyják jóvá (fogadják el, vagy utasítják el).

A szakdolgozatot készítő hallgatóknak március 11-24. között ki kell tölteniük a záróvizsgához szükséges adatlapot a Diplomaterv portálon. Ezen kell megadniuk a szóbeli záróvizsgán teljesítendő vizsga tantárgyát, amely az Üzemmérnök-informatikus szakdolgozat, záróvizsga és oklevélszabályzatnak (ld. honlap) megfelelően a hallgató valamelyik specializáció tantárgya lehet. A tantárgyat a témavezető jelöli ki (a hallgatóval megbeszélve), az adatlapot a témavezető hagyja jóvá március 25-ig.

Kérjük a fenti határidők pontos betartását, a portálok a megadott határidők letelte után lezárják a ki- és feltöltések lehetőségét.


Félévváltás, tavaszi félév indul !
2024.02.03 15:35

Ez a tájékoztatás kicsit hosszabb, kérjük olvassa végig figyelmesen !

Lezárult a 2023/24 tanév őszi féléve. A jövő héttől elindul a kooperatív képzés második féléve, aminek keretében a hallgatóknak két tantárgyat kell teljesíteniük: a Projektgyakorlatot (210 óra) és a Szakdolgozat-készítést (450 óra). A hallgatók ebben a félévben már jelentős részben a vállalatoknál töltik idejüket témáikhoz kapcsolódóan, de még néhány egyetemi feladatukról sem szabad megfeledkezniük. Fontos: az őszi félév esetleges többletórái, vagy a tavaszi félév két tantárgyának munkaórái nem keverhetők egymással, mindkét tavaszi téma munkaóráinak száma 0-ról indul. A tantárgyak teljesítésének továbbra is szükséges feltétele a munkaórák legalább 80%-ának a konzulens által a Portálon igazolt teljesítése (min. 168 ill. 360 munkaóra).

A két tantárgyhoz két téma tartozik minden hallgatónál. Ezekhez témacímek szükségesek, melyeket a megnyitásnál meg kell adnunk. A címek általában eltérőek, mivel a Projektgyakorlat célja a kollektív csoportmunka megismerése a vállalat keretei között, a Szakdolgozat önálló, és sokkal nagyobb volumenű feladat. Amennyiben máshogy nem megvalósítható, a két témacím lehet azonos is. A címek a tevékenység jellegét mutatják, ez lehet azonos a korábbi Önálló labor címével is, de el is térhet attól. A Szakdolgozat esetében ez a cím lesz a hallgató szakdolgozatának a végleges címe.

A témák megnyitásához a következőket kell elvégezniük:

Az egyetemi témavezetőknek mielőbb egyeztetniük kell a vállalati konzulensekkel a témák tartalmáról és a vállalat által javasolt címről. Az új témákat csak a témavezetők tudják létrehozni a Kooperatív Portálon. Belépés után megnyitva a korábbi Önálló labor témát (minden hallgatónál külön-külön) a fejlécben megjelentek a „Projektgyakorlat kiírása a hallgatónak” és a „Szakdolgozat-készítés kiírása a hallgatónak” linkek. Ezekre kattintva nyílik meg a témakiíró oldal. Felül a régi téma adatai láthatók, az alatta lévő blokkban két dolgot kell beállítani: a 2023/24/tavasz félévre kell megnyitni, az „Új téma címe” sorba pedig az új címet kell beírni. Amennyiben ide nem kerül bejegyzés, a rendszer a régi (Önálló labor) címen fogja megnyitni a témát, és ezt utána már nem engedi változtatni. A témavezetők tehát az említett témacímeket mielőbb beszéljék meg a vállalati kollégákkal, és ezek ismeretében nyissák meg a Portálon a két témát a tavaszi félévre (határidő: február 11., a megnyitásig a hallgatók munkanaplójukat sem tudják vezetni !)

Célszerű a címeket hamarosan elkészítendő részletes feladatkiírások tartalmához hangolni azt (ezek a feladatkiírások hasonlóak lesznek az őszi önálló laboroknál már megismertekhez). A feladatkiírásokat is az egyetemi témavezetők kell feltöltsék majd a Portálra a 2. oktatási hét végéig, érdemes ezekről már előzetesen egyeztetni (vállalat-hallgató-egyetem körben).

A hallgatók feladata, hogy a témacímek (és majd a feladatkiírások) létrejöttét segítsék a vállalati konzulensekkel és az egyetemi témavezetőkkel történő mielőbbi megbeszélések és a közöttük történő közvetítés segítségével. Amint a témák megnyíltak, rögzíteni tudják a korábbiakhoz hasonlóan a munkanaplóban tevékenységük rövid leírását, illetve elvégzett munkaóráikat. Fontos: a tavaszi félév óraterhelése magasabb lesz, mint az őszi félévé volt, a két tantárgy terhelése pedig nem szimmetrikus. A szakdolgozatot a pótlási hét végéig le kell adniuk a Diplomaterv portálon (utána a Portál lezár) ahhoz, hogy a júniusi záróvizsga időszakban diplomájukat meg tudják szerezni. Eddig az időpontig (június 2-ig) az előírt munkaórákat is teljesíteniük kell ! A projektgyakorlat folytatható tovább a vizsgaidőszak 2. hetének végéig (június 14-ig), azt konzulensük és témavezetőjük a 3. vizsgahét közepéig értékeli, abszolutóriumot szereznek, így a vizsgaidőszak utolsó hetében még záróvizsgájukat is teljesíteni tudják majd.

Egy célszerű (javasolt) ütemezés: 02.05-től elindítva a munkát a pótlási hét végéig (06.02.) 17 hét alatt teljesítendő a 450 óra (26,5 óra/hét), ebben az időszakban csak 8,5 óra/hét munkaidőt fordítva a projektgyakorlatra, majd az első két vizsgahétben is 33-33 órát ledolgozva 17*8,5+33+33=210 óra teljesíthető. Ügyeljenek arra, hogy a munka mellett még néhány tantárgyat is teljesíteniük kell a tavaszi félévben, arra is maradjon idejük. Később megkezdett munka esetén ezek az óraszámok emelkedni fognak, ha teljesíteni akarják a kooperatív tantárgyakat !

Kérjük, hogy a félévindításhoz szükséges feladatokat mindenki mielőbb végezze el !
A tavaszi félévre is jó munkát, sikeres együttműködést kívánunk !


Félévvégi teendők
2024.01.10 09:21

Felhívjuk a 2023/24 tanév őszi félévében kooperatív képzést teljesítő hallgatók, konzulensük és témavezetőjük figyelmét a félévvégi teendőkre:

Az Önálló laboratórium tantárgyak lezárásához a hallgatóknak félévvégi beszámolót kell készíteniük, amiből egy prezentációval kísért rövid előadást kell tartaniuk konzulensüknek és témavezetőjüknek. Ezen előadások időpontja és helyszíne több hallgató számára is lehet azonos (pl. azonos vállalatnál dolgozó több hallgató esetében). Mind a beszámoló (min. 15-20 oldalas PDF dokumentum), mind a prezentáció feltöltendő a Portálra, ennek határideje 2024.01.19. (P) 23:59. A hallgató féléves munkáját, a beszámolót és az előadást a konzulens és a témavezető értékeli a vizsgaidőszak utolsó hetében (2024.01.22-26.), az osztályzatot mind a Portálra, mind a Neptunba a témavezető jegyzi be. A tantárgy teljesítésének szükséges feltétele, hogy a hallgató a beadási határidőig félévre előírt munkaórák legalább 80%-át (384 órát) a konzulens által a Portálon jóváhagyott formában teljesítette.

A keresztfélévben Szakdolgozat-készítést teljesítő hallgatók számára a dokumentum beadásának határideje 2023.12.17. - ebben az időpontban a Diplomaterv Portál lezár, későbbi beadás csak dékánhelyettesi engedéllyel lehetséges. Eddig az időpontig kell teljesíteniük az előírt munkaórák min. 80%-át is (360 órát). A konzulenssel egyeztetett félévközi jegyet a témavezető írja be a Portálra és a Neptunba legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében. A hallgatók az elkülönített záróvizsgát január elején, a záróvizsga szóbeli részét a tanszéki beosztás szerint teljesítik. A szakdolgozatok bírálatainak megszervezése a szóbeli védésig a témavezetők feladata.

Kérjük mind a hallgatókat, mind a konzulenseket és a témavezetőket a fenti határidők pontos betartására.


Kooperatív képzés indul !
2023.08.28 16:11

A mai nappal (augusztus 28.) elindult a 2023 őszi félév regisztrációs hete és ezzel megkezdhető a kooperatív képzés a hallgatók számára. A megkötésre kerülő hallgatói szerződések célszerűen szeptember 1. – január 31. között köthetők meg a hallgatókkal. Fontos, hogy bár a hallgatók a teljes időszak alatt dolgozhatnak a cégeknél elszámolási időszakuk az Egyetem felé ennél valamivel rövidebb: az Önálló laboratórium tantárgyak értékelése a vizsgaidőszak 4. hetében meg kell történjen, a szakdolgozatokat a hallgatóknak a pótlási hét végéig be kell adniuk (hogy az még megvédhető legyen a januári záróvizsgájuk során). A teljesítés határidők tehát az előírt óraszámok legalább 80%-ra: Önálló labor 2024. január 19., Szakdolgozat-készítés: 2023. december 17. Ezekből a határidőkből következik, hogy a munkák mai nappal történő indulása esetén az Önálló labor esetében átlagosan heti 480 / 19 = 25,3 munkaóra, Szakdolgozat-készítés esetén pedig átlagosan heti 450 / 16 = 28,2 munkaóra teljesítése szükséges a kapcsolódó tantárgyak értékelhetőségéhez. (Regisztrációs hét + 14 hét szorgalmi időszak + pótlási hét + vizsgahetek.) A hallgatói munkaszerződések közvetlenül a hallgatókkal (kétoldalú szerződés esetén) vagy az Iskolaszövetkezet segítségével (háromoldalú szerződés esetén) a fenti időtartamra mielőbb megkötendők, ezek másolatát a hallgatóknak a második oktatási hét végéig fel kell tölteniük a Kooperatív portálra. Kérjük a vállalati konzulenseket, hogy a hallgatókkal is megbeszélve minél hamarabb készítsék el a félévre vonatkozó részletes feladatkiírást (kb. ½ oldal), amit az egyetemi témavezetőnek megküldve neki kell feltöltenie a Kooperatív portálra (szakdolgozat esetén a Diplomaterv Portálra), szintén a második oktatási hét végéig. Kérjük továbbá, hogy a hallgatók által heti rendszerességgel vezetett munkanaplót és a teljesített munkaórák számát a konzulensek heti rendszerességgel fogadják vagy utasítsák el (utóbbi esetben a hallgatóknak azt mielőbb javítaniuk kell a kapott visszajelzés értelmében. Teljesítettnek csak a konzulensek által elfogadott munkaórák számítanak a tantárgyak értékelésénél. A munkanaplókat az egyetemi témavezetők is hetente ellenőrzik. Sikeres kooperatív képzést kívánunk valamennyi hallgatónknak, konzulensüknek és témavezetőjüknek.


Besorolás megtörtént !
2023.07.15 11:43

Értesítjük a hallgatókat, a vállalati konzulenseket és a tanszéki témavezetőket, hogy a hallgatók besorolása a 2023 szeptemberében induló kooperatív képzésre megtörtént. Erről az érintettek tájékoztató emailt kaptak. A hallgatók a kapcsolatfelvételi időszakban fel kell vegyék a kapcsolatot vállalati konzulensükkel, ennek megtörténtét a kapott kóddal kell igazolják a Portálon. A félév indulásáig (augusztus végéig, szeptember elejéig) ugyanezt meg kell tegyék tanszéki témavezetőjükkel is, ennek igazolása is egy kapott kóddal történik. Kérjük a vállalatokat, hogy szeptemberig készítsék elő a hallgatói munkaszerződéseket (az Iskolaszövetkezettel vagy közvetlenül, a megkötött keretmegállapodásnak megfelelően), a félév indulásakor szükség lesz a részletes feladatkiírásra, amiket a konzulensek a témavezetőkkel is egyeztetnek, majd a témavezetők a Portálra töltik fel azt. Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgatók kölcsönös megállapodás alapján akár nyáron is végezhetnek munkát későbbi kooperatív képzőhelyükön, azonban ez a félév indulása (szeptember 1-e) előtt NEM SZÁMÍT BELE az őszi félévben elvégzendő munkaórákba. A félév indulásakor részletes tájékoztatót teszünk közzé a félév során elvégzendő teendőkről. Figyeljék mindig az idővonalat a Portál nyitóoldalán a határidők pontos betartása érdekében ! Sikeres kooperatív képzést, addig pedig jó nyaralást kívánunk minden résztvevőnek !

Időszakok

 • 2024. febr. 03. – márc. 03. | 2023/24/tavasz
  Hallgatók
  Szerződések feltöltése

  A hallgatók feltöltik a vállalattal kötött szerződésüket.

 • 2024. febr. 03. – márc. 03. | 2023/24/tavasz
  Témavezetők
  Feladatkiírások feltöltése (Önálló laboratórium, Projektgyakorlat)

  A témavezetők feltöltik a hallgatóval és konzulenssel egyeztetett féléves feladatkiírást.

 • 2024. márc. 21. – ápr. 10. | 2023/24/tavasz
  Témavezető
  Félévközi értékelés, 6. hét (Projektgyakorlat)

  A Projektgyakorlatot végző hallgatók első 6 heti munkájáról a témavezető rövid értékelést készít.

 • 2024. ápr. 12. – jún. 30. | 2024/25/ősz
  Hallgatók és vállalatok
  Témajelentkezési időszak (Önálló laboratórium)

  A hallgatók interjúzhatnak a vállalatoknál, és köthetnek megállapodást.

 • 2024. ápr. 29. – máj. 10. | 2023/24/tavasz
  Témavezető
  Félévközi értékelés, 10. hét (Projektgyakorlat)

  A Projektgyakorlatot végző hallgatók első 10 heti munkájáról a témavezető rövid értékelést készít.

 • 2024. júl. 01. – júl. 10. | 2024/25/ősz
  Dékáni Hivatal és vállalatok
  Pótbesorolási időszak

  A nem besorolt hallgatók pótbesorolásra kerülnek.

 • 2024. júl. 04. – júl. 21. | 2024/25/ősz
  Hallgatók és vállalatok
  Kapcsolatfelvétel a konzulenssel

  A hallgatók igazolják a kapcsolatfelvételt a vállalati konzulenssel.

 • 2024. júl. 04. – szept. 01. | 2024/25/ősz
  Hallgatók és témavezetők
  Kapcsolatfelvétel a témavezetővel

  A hallgatók igazolják a kapcsolatfelvételt a témavezetővel.