A BProf üzemmérnök-informatikus képzésről

Üzemmérnök-informatikus specializációk

A kooperatív képzés célja, hogy hallgatóink tapasztalt gyakorló szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati vonatkozásaival. Neves ipari partnercégeknél kapcsolódhatnak be az adott cégnél folyó szakmai (fejlesztési-üzemeltetési) tevékenységekbe és ezáltal lehetőségük nyílik elméleti tudásuk, gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (csapatmunka, kommunikáció, szabályok, technológia, határidő, kreativitás, felelősségvállalás).

A kooperatív képzés lényege, hogy a hallgató a cégnél tölti az 5. félévben az ideje több mint felét (kb. 480 munkaórát), a hatodik szemeszterben még ennél is többet, kb. 660 munkaórát). Ennek tanulmányi keretei a következők:

A specializációk keretein belül a hallgatók ún. projekttantárgyakat vesznek fel, melyek az 5. szemesztertől kezdődően rendre az Önálló laboratórium, a Projektgyakorlat és a Szakdolgozat-készítés. Ezen tantárgyak mindegyikét a hallgatók valamely, a kooperatív képzésben részetvevő vállalatnál dolgozva, a vállalat részéről biztosított konzulens közvetlen irányításával, a hallgató anyatanszéke által kijelölt témavezető felügyeletével teljesítik.


Témabörze - 05.03. 14h- I ép. aula
2022.04.27 16:19

Tisztelt Hallgatónk !

Felhívjuk figyelmét, hogy korábbi tájékoztatásunknak megfelelően 2022. május 3-án (kedden) 14h-tól az I épület aulájában Kooperatív Témabörzét tartunk. A rendezvényre eljön a 2022 szeptemberétől kooperatív témákat felkínáló vállalatok jelentős része, elindítva ill. segítve a témajelentkezésekhez szükséges információk átadását, egymás megismerését. A rendezvényen a vállalatok képviselői egy-egy asztalnál elhelyezkedve várják az érdeklődők kérdéseit, minden hallgatónk azokat a vállalatokat keresheti meg, amelyeknek a témája/témái felkeltették az érdeklődését. (Érdemes átnézniük előzetesen a Kooperatív Portál témakínálatát !) A rövid beszélgetések nagymértékben megkönnyítik és felgyorsítják az információcsere folyamatát, így a 2022 szeptemberétől kooperatív képzésre készülő hallgatók számára feltétlenül ajánljuk a részvételt !

A börze az érdeklődéstől függően várhatóan 16-17h-ig lesz elérhető az I aula területén.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk !
VIK Dékáni Hivatal


Félévközi teendők
2022.03.23 11:08

Felhívjuk a szakdolgozatot készítő hallgatók figyelmét, hogy a záróvizsga adatlap kitöltésének határideje 03.27. 24h (a Diplomaterv Portálon). Ügyeljenek rá, hogy a kitöltés megtörténjen, a tanszékek ezen adatok alapján készítik elő a záróvizsgákat ! A szakdolgozatok beadhatóságának/elfogadásának feltétele a megfelelő munkaóraszám teljesítése, ebben a fenti határidőig - névleges haladás esetén - kb. 200 elfogadott munkaóránál kell tartsanak.

A tanszéki témavezetők a 6., 10. és 14. oktatási hét végén röviden értékelik a Projektgyakorlat munkafolyamatot. Kérjük, hogy ezekről ne feledkezzenek, meg, ahol jelentősebb elmaradás van a munkanapló kitöltésében/konzulensi jóváhagyásában, ott feltétlenül hívják fel erre az érintettek figyelmét !


Kooperatív képzés tavaszi féléve elindult !
2022.02.11 14:29

Felhívjuk kooperatív képzés második félévében résztvevő hallgatóink és témavezetőik figyelmét a 2022.02.01-én kiküldött tájékoztató levélben foglalt feladataikra, mivel a regisztrációs héttel a 2021/22 tanév tavaszi féléve elindult, ebben az egyes teendők szigorú ütemezés szerint kell történjenek.

A témavezetők a hallgatókkal és a vállalati konzulensekkel történt egyeztetések alapján megnyitották mind a Projektgyakorlat, mind a Szakdolgozat-készítés témákat a Kooperatív Portálon. A Projektgyakorlat feladatkiírását a témavezetőknek 02.27-ig kell feltölteniük. A szakdolgozat témák számára a Diplomaterv Portálon is megnyitandó a téma, a részletes feladatkiírás is ide töltendő fel (a szakdolgozat-készítés teendői és azok határidői a Diplomaterv Portál nyitó oldalán olvashatók).

A Szakdolgozat-készítés időszaka (így az ehhez kapcsolódó 450 munkaóra) 05.29-ig tart. Ezt követően megkezdődik a szakdolgozat bírálata és a hallgató záróvizsgájának előkészítése. A Projektgyakorlat lezárásának (210 óra) határideje 06.19-e. Valamennyi mintatantervi követelmény teljesítését követően állítják ki a hallgató végbizonyítványát és kezdődhet meg a záróvizsga.

A feszes időzítés miatt a javasolt munkaütemezés a tavaszi félévre a következő: 02.07-05.29. (16 hét) alatt 28 óra/hét szakdolgozat és 7 óra/hét projektgyakorlat teljesítése (448 + 112 óra), majd ezt követően 05.30-06.19. (3 hét) alatt 33 óra/hét projektgyakorlat (99 óra) befejezése. Munkájuk értékelése 06.20-22. között meg kell történjen, hogy a júniusi záróvizsga időszakban még záróvizsgát tudjanak tenni.

Kérjük a határidők pontos betartását, sikeres félévet kívánunk !


Félévvégi határidők
2021.12.07 08:29

Felhívjuk a 2021/22 tanév őszi félévében kooperatív képzésen résztvevő üzemmérnök-informatikus hallgatók (valamint konzulenseik és témavezetőik) figyelmét a félévvégi határidőkre:

1) Szakdolgozat-készítés: beadási határidő 2021. december 19. 24h (Diplomaterv Portál + 1 bekötött papíralapú példány). Az elvégzett és jóváhagyott munkaórák száma min. 360 (névleges: 450).
2) Projektgyakorlat: a munka befejezésének határideje 2022. január 14. Az elvégzett és jóváhagyott munkaórák száma min. 168 (névleges: 210).
3) Önálló labor: a beszámoló és a prezentáció beadási határideje 2022. január 14. Az elvégzett és jóváhagyott munkaórák száma min. 384 (névleges: 480).

A beadási határidők egyben a munkaórák teljesítésének határidejei is.

Értékelés:

Szakdolgozat: féléves munkájukra a témavezető a konzulenssel történt egyeztetés után érdemjegyet ad. Védésüket a témavezető tanszék megszervezi. Az elkülönített záróvizsga írásbeli január elején lesz, a szóbeli védés időpontját a tanszék határozza meg.

Projektgyakorlat: 2022. január 14-17 között a témavezető a konzulenssel történt egyeztetés után értékeli féléves munkájukat és érdemjegyet ad. Diploma védésük csak ez után lehetséges.

Önálló labor: a prezentációt a hallgató a témavezető és a konzulens által előírt formában előadja. Vezetői értékelik munkáját és 2022. január 24-ig érdemjegyet adnak arra.

Kellemes ünnepeket és sikeres félévzárást kíván
a kooperatív képzés kari vezetése


Szerződések, feladatkiírások feltöltése
2021.09.13 15:30

Tekintettel a pótbesorolás jelentősebb elhúzódására a szerződések feltöltésének határidejét 2021.09.19-ig meghosszabbítottuk. Kérjük valamennyi hallgatónkat, hogy eddig a határidőig a munkaszerződésük másolatát töltsék fel a Portálra. Az elmaradt konzulensi kapcsolatfelvétel igazolására kérjük, hogy a konzulens küldjön egy rövid emailt a képzés kari felelősének (tevesz@aut.bme.hu), hogy a kapcsolatfelvétel megtörtént.
Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy a feladatkiírások határideje e hét vége (előkészítő: konzulens+hallgató, elfogadó és feltöltő: témavezető).
Jó munkát, sikeres együttműködést kívánunk !


Kooperatív képzés elindult !
2021.08.31 09:01

Felhívjuk a kooperatív képzésben a 2021/22 tanév őszi félévében résztvevő üzemmérnök-informatikus hallgatók figyelmét, hogy a képzés a regisztrációs hét megkezdődésével elindult. A besorolások megtörténtek, a céges konzulensekkel történt kapcsolatfelvételt már igazolniuk kellett. A félév indulásakor elvégzendő feladatok:
0) A témavezetőjük tanszéke szerinti kódú Önálló laboratórium tantárgyat vegyék fel az őszi félévre !
1) A céggel vagy az iskolaszövetkezettek hallgatói munkaszerződést kell kötniük, melyek másolatát az 1. oktatási hét végéig a Portálra is fel kell tölteniük.
2) A munka legkorábban 2021.08.30-i dátummal indulhat, az esetleges nyári munkavégzésük ebbe nem számolható bele.
3) Egyetemi témavezetőjükkel is fel kell venniük a kapcsolatot, a kóddal történő igazolást a Portál rögzíti.
4) Konzulensükkel egy részletesebb feladatkiírást kell előkészíteniük az őszi félévre, melyet a témavezető véglegesít és tölt fel a Portálra a 2. oktatási hét végéig.
5) Felhívjuk figyelmüket, hogy az Önálló laboratórium tantárgy teljesítéséhez szükséges névleges munkaórák száma 480. Ennek legalább 80%-a a konzulensük által igazolásra kell kerüljön a Portálon (ahol heti rendszerességgel munkanaplót vezetnek és megadják a teljesített munkaórák számát) ahhoz, hogy a tantárgyat teljesítettnek lehessen tekinteni. Munkájuk értékelése a félév közepén és a vizsgaidőszakban is megtörténik, ez alapján kerül megállapításra a tantárgyra szerzett érdemjegyük.
6) Időben kezdjék meg a témákon történő munkát, mivel a 480 óra max. 18 hét munkavégzéssel számolva heti 26 óra munkavégzést jelent. Mindemellett ne feledkezzenek meg a mintatanterv szerint teljesítendő tantárgyaikról sem.
Jó munkát és tanulást kívánunk !

Időszakok

 • 2022. febr. 07. – márc. 11. | 2021/22/tavasz
  Hallgatók
  Szerződések feltöltése

  A hallgatók feltöltik a vállalattal kötött szerződésüket.

 • 2022. febr. 11. – febr. 27. | 2021/22/tavasz
  Témavezetők
  Feladatkiírások feltöltése (Önálló laboratórium, Projektgyakorlat)

  A témavezetők feltöltik a hallgatóval és konzulenssel egyeztetett féléves feladatkiírást.

 • 2022. márc. 28. – máj. 08. | 2021/22/tavasz
  Témavezető
  Félévközi értékelés, 6. hét (Projektgyakorlat)

  A Projektgyakorlatot végző hallgatók első 6 heti munkájáról a témavezető rövid értékelést készít.

 • 2022. ápr. 18. – jún. 27. | 2022/23/ősz
  Hallgatók és vállalatok
  Témajelentkezési időszak (Önálló laboratórium)

  A hallgatók interjúzhatnak a vállalatoknál, és köthetnek megállapodást.

 • 2022. ápr. 25. – máj. 08. | 2021/22/tavasz
  Témavezető
  Félévközi értékelés, 10. hét (Projektgyakorlat)

  A Projektgyakorlatot végző hallgatók első 10 heti munkájáról a témavezető rövid értékelést készít.

 • 2022. máj. 23. – máj. 29. | 2021/22/tavasz
  Témavezető
  Félévközi értékelés, 14. hét (Projektgyakorlat)

  A Projektgyakorlatot végző hallgatók féléves munkájáról a témavezető rövid értékelést készít.

 • 2022. máj. 30. – jún. 03. | 2021/22/tavasz
  Konzulensek és témavezetők
  Félévvégi értékelés (Szakdolgozat-készítés)

  A konzulensek és témavezetők értékelik a Szakdolgozat-készítést végző hallgatók féléves munkáját.

 • 2022. jún. 20. – jún. 22. | 2021/22/tavasz
  Konzulensek és témavezetők
  Félévvégi értékelés (Projektgyakorlat)

  A konzulensek és témavezetők értékelik a Projektgyakorlatot végző hallgatók féléves munkáját.

 • 2022. jún. 28. – júl. 11. | 2022/23/ősz
  Dékáni Hivatal és vállalatok
  Pótbesorolási időszak

  A nem besorolt hallgatók pótbesorolásra kerülnek.

 • 2022. júl. 12. – júl. 29. | 2022/23/ősz
  Hallgatók és vállalatok
  Kapcsolatfelvétel a konzulenssel

  A hallgatók igazolják a kapcsolatfelvételt a vállalati konzulenssel.

 • 2022. szept. 01. – szept. 18. | 2022/23/ősz
  Hallgatók
  Szerződések feltöltése

  A hallgatók feltöltik a vállalattal kötött szerződésüket.